top of page
  • שיר דרור, הרצליה

מחקר חדש: עודדו עצמאות אצל המתבגרים שלכם, כדי שייהנו מחיים מספקים


עד כמה נכון לעודד עצמאות אצל ילדים ומתי? האם מתן עצמאות מוקדמת עלולה לגרום לבחירות מוטעות של הילדים שאח"כ ישלמו עליהם מחיר או שאין ברירה אחרת?

מחקר חדש, שפורסם לפני ימים אחדים, שנערך מטעם האקדמיה של פינלנד, בדק את ההשפעה של תמיכה הורית באוטונומיה של מתבגרים לטובה ולרעה.

ובאופן ספציפי יותר, המחקר בדק באיזו מידה תמיכת אימהות ואבות באוטונומיה של ילדיהם המתבגרים, מחזקת את תחושת הרווחה (well-being) שלהם במהלך מעברים בין מסגרות. כלומר, באיזו מידה התמיכה ההורית בעצמאות של ילדיהם המתבגרים, מסייעת לשיפור ההערכה העצמית שלהם ומידת שביעות הרצון שלהם מהחיים, ומגנה מפני החמרה בסימפטומים דיכאוניים ומפני שחיקה הקשורה ללימודים.

מדובר במחקר אורך שבוצע בשלוש נקודות זמן קריטיות – 760 נבדקים/ות בחטיבת הביניים, 214 נבדקים/ות בתיכון ו-858 נבדקים/ות לאחר סיום התיכון.

התוצאות הראו שלתפיסת המתבגרים את הוריהם כתומכים באוטונומיה שלהם, היה קשר שלילי לסימפטומים דיכאוניים, וקשר חיובי להערכה עצמית. ממצאי ההשפעה על הסימפטומים הדיכאוניים נמצאה בכל שלושת נקודות הזמן שנבדקו, אך הקשר החיובי להערכה עצמית נמצא רק במעברים לתיכון ובסיום התיכון. יתר על כן, נמצא שסימפטומים דיכאוניים לפני המעבר נמצאו כמפחיתים את התמיכה באוטונומיה אחרי המעבר לתיכון ובסיום התיכון. לתמיכה ההורית של האימהות והאבות נמצאה חשיבות שווה מבחינת המתבגרים.

ההשפעה של סימפטומים דיכאוניים עלתה ככל שהילדים התפתחו, מה שמדגיש את החשיבות המתמשכת של ההורים במהלך התיכון ועם כניסתם לתקופת הבגרות.

מה חשוב לזכור?

  • אפשרו מרחב טעות. תנו לילדים לטעות, כי טעויות הן נקודות ציון בדרך ללמידה והתפתחות, ולמרות שכהורים יש לנו הרבה יותר ניסיון ופרספקטיבה, ילדים צריכים לסלול את הדרך לעצמם.

  • הביעו אמון ביכולת של ילדיכם לקבל החלטות. לפעמים כל מה שילדים צריכים, זה שההורים שלהם יאמינו שהם יכולים, כדי שיוכלו להאמין בעצמם. חפשו את החוזקות שיש בילדיכם, והאירו אותם.

  • גמישות והשתנות היא מפתח התפתחותי, למדו לקבל אותם באהבה ולזהות אותם. לא פשוט לראות ילד/ה מתבגר/ת. אותו ילד שהיה כל כך תלוי בי, הקשיב לנו וראה בנו ההורים דמויות סמכות, בועט במוסכמות, מתחיל לגבש דעות עצמאיות ונפרדות, לא מעט דרך התרחקות מההורים. אמצו שינוי זו ללבכם, זהו תהליך קשה וכואב לשני הצדדים, אך מחויב המציאות כדי שילדיכם יתפתח לאדם נפרד ועצמאי.

  • אל תזלזלו בתפקידכם ההורי גם בתקופת ההתבגרות. גם כשזה לא נראה ככה, אתם גורם רב השפעה בחיי ילדיכם. המשיכו להתעניין בהם, להיות שם בשבילם, ולחבק אותם גם כשהם מתחילים להשתנות פיזיולוגית ולהפוך מילדים לנערים ולמבוגרים.

ביבליוגרפיה

The link between perceived maternal and paternal autonomy support and adolescent well-being across three major educational transitions. Developmental Psychology, Vol 53(10), 1978-1994.

Wave
bottom of page