top of page
  • שיר דרור, הרצליה

מחקר: הנקה ממושכת אינה ערובה לבריאות


סקר שערך משרד הבריאות (מב"ת לרך 2009-2012) מראה כי 91% מהאימהות בישראל מעוניינות להניק, מתוכן כ- 80% מתכוונות להיניק יותר משלושה חודשים.

מחלקת היולדות בבתי החולים שברחבי הארץ, מקצים יועצות הנקה ליולדת כדי לסייע בביסוס ההנקה, גם במחיר של התרת לשון קשורה, פטמות כואבות ומדממות ושאיבת חלב בין הנקות.

כחלק מתכנית עידוד ההנקה העולמי, מדי שנה בתחילת חודש אוגוסט מצוין ברחבי העולם שבוע ההנקה, במטרה לעורר מודעות ולתמוך באימהות מניקות באשר הן. שותפים לשבוע הזה ארגונים גדולים וחשובים כמו ארגון הבריאות העולמי unicef, וליגת לה-לצ'ה.

לא ייפלא אם כן שמרבית האימהות מעוניינות להניק, מתוך אמונה חזקה שבכך ישפיעו על בריאות הנפש של התינוק ועל בריאותו הפיזית.

למרות האמור, יש מעט עדויות מחקריות, וגם הן לא עקביות אודות השפעת הנקה ממושכת על בריאותו הנפשית של הילד בהמשך חייו.

למשל, למרות הלחץ הרב המופעל על הורים להניק בכל מחיר, ממצאי מחקר שבדק השוואתית את נושא ההיקשרות בין אימהות מיניקות לעומת אימהות שאינן מניקות את תינוקן- לא מצא שיש הבדל.

וכעת מחקר חדש, שמומן על ידי ארגון הבריאות העולמי, מועצת המחקר הלאומית בברזיל, משרד הבריאות הברזילאי ואיגוד הבריאות הלאומי בברזיל – ביקש להרחיב את גוף הידע בנושא.

המחקר, שהחל ב 2004 בדרום ברזיל, עקב אחר ילדים בגיל 3 חודשים, 12 חודשים, 24 חודשים ו-48 חודשים ושוב בגיל 6. משך תקופת ההנקה נקבעה על בסיס מידע שנאסף סביב תקופת הגמילה של התינוק או התינוקת. הפרעות פסיכיאטריות הוערכו על ידי כלי להערכת התפתחות ורווחה (Development and Well-Being Assessment) ילדים שמעולם לא הונקו הוצאו מהמחקר.

בסיום המחקר עמדו לרשות החוקרים נתונים זמינים אודות 3,377 ילדים. נוכחות של הנקה בגיל 24-35 חודשים נמצאה בשיעור של 16.1% ו-36 חודשים או יותר בשיעור של 8.1%. שיעור הימצאותן של הפרעות פסיכיאטריות בקרב אלו שהונקו פחות מ 24 חודשים עמד על 12.4%, אלו שהונקו 24-35 חודשים שיעור ההפרעות עמד על 13.1% ו-36 חודשים או יותר עמד על 12.3%. לא נמצא כל קשר בין הנקה במשך 24 חודשים או יותר לשיעור ההפרעות הפסיכיאטריות בגיל 6.

אינפוגרפיקה הנקה בריאות נפשית

לפי מחקר זה – אין קשר בין הנקה ממושכת לשיעור האבחנות הפסיכיאטריות בגיל 6 בקרב הילדות והילדים בגיל 6.

חשוב לזכור כי המחקר הנוכחי בחן אוכלוסייה של נשים ותינוקות ברזילאיים – אוכלוסייה עם אפיונים דמוגרפיים ייחודיים שאינם תואמים בהכרח למאפייני האוכלוסייה הארץ ישראלית.

לסיכום

  • הנקה היא בחירה ראויה וטובה, כל עוד היא מתאימה לאם ולתינוק.ת, בדגש על בחירה.

  • תינוק בריא בנפשו הוא בראש ובראשונה תינוק שאמו אוהבת אותו, שמחה בו, מחבקת אותו, ונענית לצרכיו במידה נאותה. הנקה היא מאפיין אחד, זמני ולא הכרחי בתוך הקשר רחב זה.

  • כשתינוק אינו מתקיים על הנקה מלאה – גם להורה השני יש אפשרות לשאת בנטל הקימה בלילה, ההאכלה ואף שחרורה של האם שילדה אותו לפעילויות אחרות במידה והיא רוצה בכך. כל אלו עשויים להיות בעלי ערך רב עבור האם, וכן עבור האב שנוצרת עבורו הזדמנות ליצירת קשר קרוב עם תינוקו.

ביבליוגרפיה

Delgado, C. A., Munhoz, T. N., Santos, I. S., Barros, F. C. and Matijasevich, A. (2017), Prolonged breastfeeding for 24 months or more and mental health at 6 years of age: evidence from the 2004 Pelotas Birth Cohort Study, Brazil. Child Adolescent Mental Health, 22: 209–215. doi:10.1111/camh.12224

Wave
bottom of page