מטופלים ומטופלות במרכז דרור מספרים

אמא לילד שעבר טיפול על ידי עובדת סוציאלית קלינית

פירוט ההמלצה

פירוט ההמלצה

פירוט ההמלצה

פירוט ההמלצה

פירוט ההמלצה

פירוט ההמלצה

פירוט ההמלצה

פירוט ההמלצה

הממליצים

ההמלצה

הממליצה

גוף ההמלצה

הממליצה

ההמלצה

הממליץ

ההמלצה

הממליץ

ההמלצה

050-7107000

משרד ראשי: קיבוץ גלויות 112/ב, הרצליה

© 2020 Dror Lanefesh, design by Alechka