top of page

ASD

ASD

טיפול ב ASD

- ASD

הם ראשי תיבות של Autism Spectrum Disorder (ליקוי על הקשת האוטיסטית). זוהי אבחנה המתארת הפרעה התפתחותית מולדת.

כינויים נוספים הם הפרעה תקשורתית, על הרצף, על הספקטרום ואוטיזם כמובן.

המושג ASD מחליף את השמות של הסוגים השונים של האוטיזם: ,PDD PDD-NOS ותסמונת אספרגר. אלה אוחדו בשנת 2013 לכדי הגדרה אחת: ASD. איחוד זה נעשה על בסיס מחקרים עדכניים.

ההתנהגויות שמאפיינות את הילדים שלוקים ב ASD מוגדרות בספר האבחנות הנקרא DSM-5. ההתנהגויות מחולקות לשתי קבוצות:

Social Communication Deficits - חסרים בתקשורת והתנהגות חברתית

Fixated Interests and Repetitive Behaviors – התמקדות בתחומי עניין מצומצמים והתנהגות חוזרת על עצמה (חזרתית)
ילד יכול להראות דרגת חומרה שונה בכל אחת מהקבוצות האלה

כיום האבחון המקובל לילדים הוא שילוב של פסיכיאטר או נוירולוג התפתחותי עם התמחות בתחום ופסיכולוגית קלינית עם התמחות בהעברת מבחני ADOS - סוללה של מבחנים מדידים לפיהם מתקבלת ההחלטה לגבי האבחנה.

כיום יש יותר ילדים מאובחנים בדרגות משתנות. יש הטוענים כי זה נובע מהערכת חסר שהייתה בעבר וכי הילדים "הגבוהים" או "המתעתעים" נפלו בין הכיסאות.

ואכן, תכופות כשמגיע ילד לטיפול רגשי, במסגרת הדרכות ההורים לעיתים אחד ההורים מזהה בעצמו מאפיינים דומים לזה של הילד, או לחילופין מזהים בן משפחה אחר.

במרכז דרור לנפש יש מגוון רחב של מטפלים ומטפלות עם התמחות בטיפול בילדים, נוער ומבוגרים על הרצף.

המטפלות והמטפלים שנותנים מענה לאוכלוסייה זו, הוכשרו במסגרות ייעודיות, והינם בעלי ניסיון טיפולי משמעותי בתחום.

החזרים

במרבית המקרים כשמדובר בילד/ה מתחת לגיל 18, לקופות החולים אין די מענים בתחום הטיפול הרגשי. לכן, תכופות הקופות מאשרות מטפל/ת ספציפי/ת מתחומי העיסוק: פסיכולוגיה קלינית ועבודה סוציאלית קלינית ואז נותנות החזר בעד כל פגישה כ 200 ש"ח כנגד קבלה.

ASD

מומחים בתחום

טעינה
bottom of page