top of page
  • שיר דרור, הרצליה

מחקר חדש: גם אחים צעירים מהווים מודל לחיקוי


מחקר אורך חדש בדק האם אחים צעירים תורמים לאחיהם ואחיותיהם הבוגרים בפיתוח האמפתיה בשלבי הילדות המוקדמת, תקופה בה נטיות אמפטיות מתחילות להתפתח. המחקר מצא שמעבר להשפעת ההורים, גם אחים בוגרים וגם אחים צעירים משפיעים באופן חיובי על הדאגה האמפטית של האחר לאורך זמן.

אחים בוגרים משחקים תפקיד חשוב בחיי אחיהם הצעירים. כמו ההורים, אחים בוגרים ואחיות בוגרות – משמשים מודל לחיקוי ומורים, כשהם מלמדים את אחיהם הצעירים על העולם. השפעה חיובית זו כוללת גם את היכולת של האחים הצעירים לחוש דאגה וסימפטיה כלפי האחר במצוקה: ילדים שאחיהם הבוגרים אדיבים, חמים ותומכים, הם אמפטיים יותר מילדים שאחיהם הבוגרים חסרים מאפיינים אלו.

מחקר אורך חדש בדק האם אחים צעירים תורמים אף הם לאחיהם ואחיותיהם הבוגרים בילדות המוקדמת, כשנטיות אמפטיות מתחילות להתפתח. המחקר מצא שמעבר להשפעת ההורים, גם לאחים צעירים וגם לאחים בוגרים יש השפעה חיובית על האמפטיה של האחר המתפתחת לאורך הזמן.

המחקר בוצע על ידי אוניברסיטת Calgary, אוניברסיטת Laval, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת טורונטו במימון ארגון הבריאות הקנדי וקונסוליית המחקר של מדעי החברה ומדעי הרוח, והתפרסם בכתב העת Child Development.

הנבדקים כללו 452 זוגות אחים קנדים ואימותיהם. החוקרים רצו לבדוק האם רמת האפתיה בגיל שנה וחצי (18 חודשים) וארבע (48 חודשים) בתחילת המחקר, יכולה לנבא שינויים ברמת האמפתיה של האחים 18 חודשים לאחר מכן. החוקרים הקליטו צילומי וידאו של אינטראקציות בבית המשפחה והאימהות מילאו שאלונים לדיווח עצמי. האמפתיה של הילדים נמדדה על ידי תצפיות על ההתנהגות ותגובות שלהם להבעות פנים לאדם בוגר (החוקר) שהביע מצוקה רגשית (למשל בעקבות כך ששבר חפץ יקר) או פגיעה (למשל אחרי שספג מכה בברך או שאצבעו נתפסה במזוודה).

מארק ז'אמבון מאוניברסיטת טורונטו: "למרות שההנחה היא שהאח הבוגר וההורים הם ההשפעה המרכזית בתהליך הסוציאליזציה של אחיהם הצעירים (אך לא להיפך), הרי שהמחקר מצא שגם אחים צעירים תורמים באופן חיובי להתפתחות האמפתיה של אחיהם הבוגרים לאורך זמן". מארק הוסיף ואמר שהממצאים נותרו עקביים גם לאחר שנלקחו בחשבון משתנים כמו רמות אמפתיה מוקדמות, פרקטיקות הוריות ומצב סוציו אקונומי של המשפחות.

החוקרים בדקו גם האם התפתחות האמפתיה של האחים השתנתה כתוצאה מגיל והבדלי מגדר בין אחים (למשל אח צעיר לאחות בוגרת לעומת אח צעיר לאח בוגר). "ההשפעה נשארה זהה לכל הילדים במחקר, חוץ מיוצא מן הכלל אחד: אחים צעירים לא תרמו באופן מובהק לשיפור האמפתיה אצל אחיות בוגרות" ציין ז'אמבון.

הממצאים מדגישים את החשיבות של השפעת כל חברי המשפחה ולא רק של ההורים על התפתחותם של האחים הבוגרים.

בעבר החשיבות של אחים צעירים נמצאה במהלך גיל ההתבגרות, אבל החידוש במחקר זה מצביע על כך שההשפעה מתחילה בגיל צעיר בהרבה ממה שנהוג היה לחשוב.

החוקרים סבורים כי הצעד החשוב הבא הוא לקבוע האם ואיך אנו יכולים לייצר נטיות אמפטיות גבוהות יותר בקרב ילדים צעירים, והאם כשמלמדים זאת אח אחד – בין אם צעיר או בוגר – האם זה ישפיע על האמפתיה של האח השני. עבודה כזו תסייע גם לענות על השאלה איך התערבויות משפחתיות המכוונות לקידום ההתפתחות החיובית במהלך הילדות יכולות להיתרם ממיקוד ביחסים בין האחים.

איך זה יכול לעזור לנו כהורים?

  1. במקום להגיד לעצמנו ולילד הבוגר "אתה האח הגדול, מה שאחיך רואה כך הוא יעשה", לזכור את ההדדיות שבקשר בין האחים, ולהזכיר לעצמנו ולהם כמה השפעה יש להתנהגות החיובית של כל אחד מהם על האחר ומתוך כך לחזק התנהגויות חיוביות.

  2. לזכור שהאחריות ההורית להתפתחות התנהגויות אמפתיות והתנהגויות חיוביות אחרות – מתחילה במידה רבה בנו, וככל שאנו נפגין אמפתיה כלפי ילדינו וכלפי אנשים אחרים בסביבתנו, תהיה לכך השפעה משמעותית על התנהגותם של ילדינו.

המחקר התפרסם ב YNET

ביבליוגרפיה

Society for Research in Child Development. (2018, February 20). Younger and older siblings contribute positively to each other's developing empathy. ScienceDaily. Retrieved February 25, 2018 from www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180220083924.htm

Wave
bottom of page